شبکه غدیر

پس بایسته است این سخن را حاضران به غائبان و فرزند داران به فرزندان تا برپایی رستاخیز ابلاغ کنند

ویژه

ولادت

شهادت

غدیر

نهج البلاغه